ODTÜ - TSK Modelleme ve Simülasyon Araştırma ve Uygulama Merkezi


İnsan Faktörü Laboratuvarı

Her yıl ortalama 1.24 milyon insan trafik kazalarında hayatını kaybetmektedir ve trafik kazaları dünya genelinde ölümlerin en önemli nedenlerinden biridir. Trafik kazalarının nedenleri insan, araç ve çevre olmak üzere üç ana kategoride incelenmiştir. Bu üç kategori arasında en etkili olanı insan faktörüdür,  ve diğer koşullar sabit tutulduğunda trafik kazalarının neredeyse % 90’ında insan faktörünün ana veya yardımcı unsur olduğu görülmüştür. Bu nedenle trafik kazalarındaki insan faktörü rolünün açıklanması ve trafik kazalarını engellemek için gerekli karşı önlemlerin alınabilmesi amacıyla insan faktörünün araştırılması büyük önem taşımaktadır. İnsan faktörü genel olarak sürücülük becerileri ve sürücülük tarzı olarak iki temel başlıkta incelenmektedir. MODSİMMER İnsan Faktörü Laboratuvarında yürütülen araştırmalarda genel olarak sürücülük becerileri ve sürücülük tarzını etkileyen faktörler incelenmektedir. Bu kapsamda örneğin, genç, yaşlı ve profesyonel sürücü gruplarının sürücülük becerilerinin ve tutumlarının karşılaştırdığı bir çalışma yürütülmüştür. Başka bir çalışmada, sürücülerde zihinsel dalgınlığın sürücü performansı üzerindeki etkisi incelenmiştir. Yine başka bir çalışmada, işitsel ve görsel-mekânsal (uzamsal) ikincil görevlerin, tahmin edilebilir ve tahmin edilemez sürüş koşullarında, sürüş performansını nasıl etkilediği araştırılmıştır.

 

Bu araştırmalarda farklı ekipmanlar kullanılmış olup, laboratuvar kapsamında yer alan bazı ekipman/donanımların listesi aşağıdadır:

 

-STISIM Driving Simulator (STISIM Drive® Model 100 Wide Field-of-View Complete System -STISIMDRIVE-M100W-ASPT)
-Eye Tracker (Tobii Pro X2 – 60)
-Trafikent Psikoteknik Değerlendirme Sistemi